Anastasios, hegoumenos of Hagioi Anargyroi (on Athos?)

M XI

Ἀναστάσιος

ID: Anastasios 104