Tzerbenkos, probably paroikos at Radolibos

E XII

τοῦ Τζερβένκου

ID: Anonymus 384