Arsenios, monk at Iveron, oikonomos of Kolobou

M XI

Αρσενιος

ID: Arsenios 101