Eustratios, megas hetaireiarches under Konstantinos VIII

E XI

Εὐστράτιον

ID: Eustratios 102