Goudeles, probably paroikos at Radolibos

E XII

τοῦ Γουδέλη

ID: Goudeles 101