Goudeles, probably paroikos at Radolibos

E XII

Γουδέλη

ID: Goudeles 102