Kyriakos Sideros, paroikos of Iveron at Dobrobikeia

E XII

Κυριακὸς ὁ Σιδηρός

ID: Kyriakos 108