Leon Kontograikos, paroikos of Iveron at Preaulaka

E XII

Λέων ὁ Κοντόγραικος

ID: Leon 140