Nikolaos, domestikos of the scholai and parakoimomenos

E XI

Νικόλαον نقولا

ID: Nikolaos 101