Tzernes, paroikos of Iveron at Melitziane

E XII

Τζέρνης

ID: Tzernes 104