Thomas Nikaeus, protospatharios

M / L XI

Θωμᾶ

ID: Thomas 105