Dionysios, hegoumenos of Theotokos Eleousa at Stroumitza

M XII

Διονυσίου

ID: Dionysios 105