Ioannes, praipositos epi tou koitonos and epi tou kanikleiou

M XI

Ἰωάννη

ID: Ioannes 368