Kosmas, protos of Athos

L XI / E XII

Κοσμᾶς

ID: Kosmas 116