Loukas, monk at Theotokos Strobilaia on Athos

L XI / E XII

Λουκάς

ID: Loukas 107