Nikephoros Bryennios, husband of Eirene Kontostephanina Komnene

E / M XII

Νικηφόρος (cf. Varzos 136-II.294)

ID: Nikephoros 17004