Aetios Kourtikes, protovestarches and domestikos

XI

Ἀετίῳ

ID: Aetios 20104