metropolitan of Nikomedeia

XI

- (DO V.106.1)

ID: Anonymus 20339