Basileios Diabatenos (?), protokouropalates

E XII

Βασιλείου

ID: Basileios 20176