Basileios Xeros, protospatharios

E / M XI

Βασιλείῳ

ID: Basileios 20262