Ioannes Dabatenos, imperial primikerios and epi tou koitonos

E / M XI

Ἰωάννῃ

ID: Ioannes 20552