Joseph, praipositos vestes and epi tes trapezes

E / M XI

Ἰωσήφ (BBÖ I.47)

ID: Joseph 20101