Leon, anthypatos patrikios and katepano of Mesopotamia

XI

Λέων (DO IV.55.8)

ID: Leon 20270