Nikolaos Xeros (?), protonotarios of Thessalonike

L XI / E XII

Νικολάῳ

ID: Nikolaos 20242