Theodotos Stoupiotes, strategos of Stroumitza

E / M XI

Θεοδότῳ

ID: Theodotos 20103