Klemes, hegoumenos of Thaumastou on Athos

E / M XI

Κλίμης

ID: Klemes 109