Kosmas, hegoumenos of Xenophontos on Athos

L XII

Κοσμᾶς

ID: Kosmas 130