Symeon/Stephanos, megas droungarios, hegoumenos of Xenophontos on Athos

M / L XI

Συμεών

ID: Symeon 130