metropolitan of Neokaisareia

M XI

Νεοκαισαρίτῃ

ID: Anonymus 2375