Athanasios, monk at Politou on Athos

L XI

Ἀθανασίου

ID: Athanasios 114