Basileios, hegoumenos of Xylourgou on Athos

M XII

Βασιλείου

ID: Basileios 227