Ioannes Xyloselas, paroikos of Nea Mone at Kalothekia

M XI

Ἰωάννης

ID: Ioannes 442