Leontios, hegoumenos of Xylourgou (Philadelphou?) on Athos

M XII

Λεώντιος

ID: Leontios 121