Alexios Komnenos, sebastos, son of Nikephoros

E / M XII

Ἀλέξιον (Varzos 45-I.272)

ID: Alexios 20125