Niketas, metropolitan of Smyrna

L XII / E XIII

Νικήταν

ID: Niketas 20303