Alexios Komnenos, son of Theodora, daughter of Alexios I

E / L XII

Ἀλέξιος (Varzos 92-I.654, Kouroupou-Vannier 2)

ID: Alexios 109