Armenian katholikos [1140]

E / M XII

maximus ... pontifex

ID: Anonymus 1009