Akritas, father of paroikos Theodoros at Dobrobikeia

L XI

τοῦ Ἀκρίτα

ID: Akritas 101