Andronikos Doukas, son of the kaisar Ioannes

M / L XI

Ἀνδρόνικος (Polemis 21, DO III.99.3-4, Kouroupou-Vannier 6)

ID: Andronikos 61