Nikoulitzas Delphinas, official at Larissa

M / L XI

Νικουλιτζᾶς ὁ Λαρισσαῖος

ID: Nikoulitzas 101