monk of Iveron who was granted Theotokos tou Spelaiou

M / L XI

τινὰ μοναχόν

ID: Anonymus 318