Sgouros, proedros and logariastes of estates of sebastokrator Isaakios

L XI / E XII

ΣΓΟΥΡΟΣ

ID: Anonymus 331