Basileios tou Konsta, paroikos at Radolibos

E XII

Βασίλειος τοῦ Κώνστα

ID: Basileios 151