Basileios tou Manoela, father of paroikos Ioannes at Radolibos

E XII

Βασιλείου τοῦ Μανοηλᾶ

ID: Basileios 152