Basilo, wife of paroikos Stephanos at Radolibos

E XII

Βασιλώ

ID: Basilo 101