Chrysos, son of paroikos Theodoros at Radolibos

E XII

Χρυσόν

ID: Chrysos 101