Chrysos, son of paroikos Michael Tzerbenikos at Radolibos

E XII

Χρυσόν

ID: Chrysos 102