Demetrios Tzertzibratos, paroikos at Radolibos

E XII

Δημήτριος ὁ Τζερτζιβράτος

ID: Demetrios 122