Diabates, probably paroikos at Radolibos

E XII

τοῦ Διαβάτη

ID: Diabates 101