Dobrotas, son of paroikos Sthlabotas Tzinagoules at Radolibos

E XII

Δοβρωτᾶν

ID: Dobrotas 104